மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-11

சேர். காரி சோபெர்ஸ் (Sir. Garfield Sobers)–தொடர்ச்சி 1966 இல் இங்கிலாந்துக்கெதிராக மேற்கிந்தியத்தீவுகள் அணியைத் தலைமையேற்று வழிநடத்திச்சென்ற சோபெர்ஸ் அந்தத் தொடரில் ஒரு சகலதுறை ஆட்டவீரராகச் சிறப்பாகச் செயற்பட்டார். அந்தத் தொடரில் மூன்று சதங்கள்

மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-10

சேர். காரி சோபெர்ஸ் (Sir. Garfield Sobers)–தொடர்ச்சி சோபெர்ஸ் ஆரம்பகாலத்தில் ஒரு பந்துவீச்சாளராயும், கீழ்வரிசைத் துடுப்பாட்ட வீரராயும் செயற்பட்டகாலத்திலேயே, அவர் முன்வரிசைத் துடுப்பாட்டவீரராகச் சிறப்பாகச் செயற்படுவார் என அவுஸ்திரேலியாவின் சகலதுறை வீரர் கீத் மில்லர்

மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-9

சேர். காரி சோபெர்ஸ் (Sir. Garfield Sobers) காரி சோபெர்ஸ் ப்ரிட்ஜ்ரவுண், பார்படோசில் 1936 ஆடி மாதம் 28ம் திகதி பிறந்தார். ஆறு பிள்ளைகள் கொண்ட குடும்பத்தில் ஐந்தாவதாகப் பிறந்த சோபெர்சுக்கு அவரது இரண்டு

மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-8

1953 ஆம் ஆண்டு இந்திய அணி மேற்கிந்தியத்தீவுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. ஐந்து 5-நாட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ப்றிட்ஜ்ரவுணில் நடைபெற்ற இரண்டாவது போட்டியில் 142 ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியின்மூலம் தொடரைத் தன்வயமாக்கிக்கொண்டனர் மேற்கிந்தியத்தீவுகளின்

1 2 3