மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-12

1960 களின் ஆரம்பத்தில் மேற்கிந்தியத்தீவுகள் அணிக்குள்ளே அணித்தேர்வு பற்றிய சர்ச்சைகள் உருவாகத் தொடங்கின. வீக்ஸ், வொரெல், வோல்கொட் ஆகியோருடன் இப்போது சோபெர்சும் அருமையாக விளையாட ஆரம்பித்திருந்தார். மேற்கிந்தியத்தீவுகள் அணியின் சிறப்பான வீரர்கள் அனைவருமே கறுப்பினத்தவராக

மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-11

சேர். காரி சோபெர்ஸ் (Sir. Garfield Sobers)–தொடர்ச்சி 1966 இல் இங்கிலாந்துக்கெதிராக மேற்கிந்தியத்தீவுகள் அணியைத் தலைமையேற்று வழிநடத்திச்சென்ற சோபெர்ஸ் அந்தத் தொடரில் ஒரு சகலதுறை ஆட்டவீரராகச் சிறப்பாகச் செயற்பட்டார். அந்தத் தொடரில் மூன்று சதங்கள்

எஸ். போஸின் கவிதைகளை முன்வைத்து

அறிமுகம் சிலநாட்களுக்கு முன்னர் கூட்டம் ஒன்றில் சந்தித்த போது எஸ். போஸின் படைப்புகளின் தொகுப்பு நூலின் அறிமுகக்கூட்டத்தில் பேச முடியுமாவென அகிலன் கேட்டுக்கொண்டார். நான் வாசிப்பதையும் எழுதுவதையும் குறைத்துக்கொண்டு நிறைய நாளாயிற்று. 2009 இல்

மேற்கிந்தியத்தீவுகள்; கலிப்சோவிலிருந்து கலிப்சோவுக்கு-10

சேர். காரி சோபெர்ஸ் (Sir. Garfield Sobers)–தொடர்ச்சி சோபெர்ஸ் ஆரம்பகாலத்தில் ஒரு பந்துவீச்சாளராயும், கீழ்வரிசைத் துடுப்பாட்ட வீரராயும் செயற்பட்டகாலத்திலேயே, அவர் முன்வரிசைத் துடுப்பாட்டவீரராகச் சிறப்பாகச் செயற்படுவார் என அவுஸ்திரேலியாவின் சகலதுறை வீரர் கீத் மில்லர்

1 2 3 5